RallyFunJapan > WRC > WRC 2019 > 2_Sweden2019 > WRC RALLY SWEDEN 2019 SCHEDULE

WRC RALLY SWEDEN 2019 SCHEDULE (GMT+1)

日時は全て現地時刻です

THURSDAY 14 FEBRUARY
9.00am: Shakedown (Skalla)
8.08pm: SS 1 – Super Special Stage Karlstad 1 (1,90 km)
9.58pm: Parc ferme (Torsby)

FRIDAY 15 FEBRUARY
6.00am: Start day 1 and service A (Torsby – 15 mins)
7.55am: SS 2 – Hof-Finnskog 1 (21,26 km)
9.08am: SS 3 – Svullrya 1 (24,88 km)
9.59am: SS 4 – Röjden 1 (18,10 km)
11.34am: Service B (Torsby – 40 mins)
1.54pm: SS 5 – Hof-Finnskog 2 (21,26 km)
3.17pm: SS 6 – Svullrya 2 (24,88 km)
4.08pm: SS 7 – Röjden 1 (18,10 km)
5.14pm: SS 8 – Torsby 1 (8,93 km)
5.50pm: Flexi service C (Torsby – 45 mins)

SATURDAY 16 FEBRUARY
6.00am: Start day 2 and service D (Torsby – 15 mins)
7.44am: SS 9 – Rämmen 1 (23,13 km)
8.35am: SS 10 – Hagfors 1 (23,40 km)
9.37am: SS 11 – Vargasen 1 (14,21 km)
10.53am: Service E (Torsby – 40 mins)
1.02pm: SS 12 – Rämmen 2 (23,13 km)
1.53pm: SS 13 – Hagfors 2 (23,40 km)
3.08pm: SS 14 – Vargasen 2 (14,21 km)
5.45pm: SS 15 – Super Special Stage Karlstad 2 (1,90 km)
7.30pm: SS 16 – Torsby Sprint (2,80 km)
8.00pm: Flexi service F (Torsby – 45 mins)

SUNDAY 17 FEBRUARY
6.30am: Start day 3 and service G (Torsby – 15 mins)
7.50am: SS 17 – Likenäs 1 (21,19 km)
9.51am: SS 18 – Likenäs 2 (21,19 km)
12.18pm: SS 19 – Torsby 2 Power Stage (8,93 km)
12.38pm: Finish – Torsby, service park
1.00pm: Podium – Torsby, service park